© 2016 Bus Bedrijfsadvies
BUS BEDRIJFSADVIES Mode | Schoenen | Sport

Analyse jaarrekening

We gaan niet op de stoel van de accountant zitten, maar kijken wel graag met u mee als het om de jaarrekening gaat. Het analyseren van de jaarrekening is vooral bedoeld om vast te stellen hoe het bedrijf er voor staat. Dat kan nodig zijn met het oog op de continuïtiteit of omdat u wilt gaan investeren. Hoe staat u er voor in vergelijking met collega’s of ten opzichte van de branchegemiddelden.  Waar wijken we af, wat kunnen we verbeteren en hoe realiseren we verbeteringen. Wij kijken als branchespecialist vanuit een ander perspectief dan de accountant!
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl
© Bus Bedrijfsadvies 2016

Analyse jaarrekening

We gaan niet op de stoel van de accountant zitten, maar kijken wel graag met u mee als het om de jaarrekening gaat. Het analyseren van de jaarrekening is vooral bedoeld om vast te stellen hoe het bedrijf er voor staat. Dat kan nodig zijn met het oog op de continuïtiteit of omdat u wilt gaan investeren. Hoe staat u er voor in vergelijking met collega’s of ten opzichte van de branchegemiddelden.  Waar wijken we af, wat kunnen we verbeteren en hoe realiseren we verbeteringen. Wij kijken als branchespecialist vanuit een ander perspectief dan de accountant!
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl