© 2016 Bus Bedrijfsadvies
BUS BEDRIJFSADVIES Mode | Schoenen | Sport

Shop

Rekenmodellen

Sinds de start van ons bedrijf hebben we een aantal rekenmodellen ontwikkeld (in Excel) waarvan we gebruik maken bij onze advisering. Enkele van deze modellen bieden we te koop aan. U kunt hiermee als ondernemer uw voordeel doen bij uw bedrijfsvoering.

Statistiekenprogramma

Dit programma is ontwikkeld om wekelijks een aantal gegevens bij te houden om zo de voortgang in de winkel(s) te bewaken. In het programma registreren we de weekomzet inclusief BTW, het aantal verkochte stuks, het aantal bonnen (klanten), het aantal bezoekers en het aantal gewerkte uren in vergelijk met twee voorgaande jaren. Aan de hand hiervan worden een aantal kengetallen berekend die in grafische vorm (staafdiagram) weergegeven worden. Mochten niet alle gegevens beschikbaar zijn dan kan toch met dit programma gewerkt worden. Ook met alleen de weekomzetten in euro’s en stuks en het aantal bonnen geeft dit programma al een uitstekend inzicht in de ontwikkelingen over de afgelopen 3 jaren op weekniveau. € 80,00 

Liquiditeitsplan

Een liquiditeitsplan maken we om inzicht te krijgen in de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen gedurende relatief korte perioden, bijvoorbeeld over een jaar of over een zomer- of winterseizoen. Een dergelijk overzicht geeft inzicht in de vraag of er steeds voldoende liquide middelen zijn om alle betalingen te kunnen verrichten. Vooral bij grote seizoensfluctuaties zoals we die in de modebranche kennen is een liquiditeitsbegroting onmisbaar, omdat daarmee bij een externe financier extra kortlopende financieringsmiddelen kunnen worden verkregen. De modebranche wordt gekenmerkt door perioden met forse uitleveringen en dat brengt pieken in de liquiditeitsbehoefte met zich mee. Een liquiditeitsplan geeft aan waar er tekorten ontstaan en hoe groot de behoefte aan extra faciliteit is. Met dit model en een korte toelichting daarop, bent u in staat om zelf uw liquiditeitsplan te maken. € 75,00 

Inkoopplan

Eén grote gok! Te vaak zien we dat ondernemers niet goed voorbereid op inkoop gaan en daardoor de plank nogal eens misslaan. Er wordt teveel ingekocht en er wordt niet gekeken naar de prestaties van leveranciers. Realiseer je dat het succes in een seizoen valt en staat met de inkoop. Het is dus belangrijk goed voorbereid te gaan inkopen. Aan de hand van dit eenvoudige model stellen wij u in staat om een inkoopplan te maken. Mode is emotie en dat moet vooral ook zo blijven. Met dit model stellen wij u in staat om u voor te bereiden op de inkoopperiode en de op emotie genomen beslissingen te toetsen. € 175,00 

Aanbieding inkoopplanning

Het volledig zelfstandig opstellen van een inkoopplan is voor veel ondernemers in aanvang lastig. Wij bieden u aan dit samen te doen, zodat u in de toekomst zelfstandig een plan kunt maken. Deze vorm van begeleiding bestaat uit het samen met u opstellen van een inkoopplan, de voorbereiding op de inkoop en de nazorg (budget- bewaking).

Aanbieding:

Model inkoopplan. Invoeren informatie uit uw automatiseringssysteem op hoofdartikelgroep en merk. Bespreken historie en opstellen plan (op leveranciersniveau) bij u in de winkel. (ongeveer een halve dag). Budgetbewaking. Screening door ons van uw toekomstige inkoopplannen. Exclusief BTW. € 850,00* * voor filiaalbedrijven geldt een afwijkende aanbieding. Informeer naar de aanbieding die wij u kunnen doen.

Rekenmodellen:

Zijn allemaal voorzien van een korte toelichting. Excel op een PC of Laptop is een eis. Kennis van Excel is een pré, maar niet vereist. Worden regelmatig ge-update. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Zijn beveiligd tegen kopiëren.
Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl
© Bus Bedrijfsadvies 2016

Shop

Rekenmodellen

Sinds de start van ons bedrijf hebben we een aantal rekenmodellen ontwikkeld (in Excel) waarvan we gebruik maken bij onze advisering. Enkele van deze modellen bieden we te koop aan. U kunt hiermee als ondernemer uw voordeel doen bij uw bedrijfsvoering.

Statistiekenprogramma

Dit programma is ontwikkeld om wekelijks een aantal gegevens bij te houden om zo de voortgang in de winkel(s) te bewaken. In het programma registreren we de weekomzet inclusief BTW, het aantal verkochte stuks, het aantal bonnen (klanten), het aantal bezoekers en het aantal gewerkte uren in vergelijk met twee voorgaande jaren. Aan de hand hiervan worden een aantal kengetallen berekend die in grafische vorm (staafdiagram) weergegeven worden. Mochten niet alle gegevens beschikbaar zijn dan kan toch met dit programma gewerkt worden. Ook met alleen de weekomzetten in euro’s en stuks en het aantal bonnen geeft dit programma al een uitstekend inzicht in de ontwikkelingen over de afgelopen 3 jaren op weekniveau. € 80,00 

Liquiditeitsplan

Een liquiditeitsplan maken we om inzicht te krijgen in de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen gedurende relatief korte perioden, bijvoorbeeld over een jaar of over een zomer- of winterseizoen. Een dergelijk overzicht geeft inzicht in de vraag of er steeds voldoende liquide middelen zijn om alle betalingen te kunnen verrichten. Vooral bij grote seizoensfluctuaties zoals we die in de modebranche kennen is een liquiditeitsbegroting onmisbaar, omdat daarmee bij een externe financier extra kortlopende financieringsmiddelen kunnen worden verkregen. De modebranche wordt gekenmerkt door perioden met forse uitleveringen en dat brengt pieken in de liquiditeitsbehoefte met zich mee. Een liquiditeitsplan geeft aan waar er tekorten ontstaan en hoe groot de behoefte aan extra faciliteit is. Met dit model en een korte toelichting daarop, bent u in staat om zelf uw liquiditeitsplan te maken. € 75,00 

Inkoopplan

Eén grote gok! Te vaak zien we dat ondernemers niet goed voorbereid op inkoop gaan en daardoor de plank nogal eens misslaan. Er wordt teveel ingekocht en er wordt niet gekeken naar de prestaties van leveranciers. Realiseer je dat het succes in een seizoen valt en staat met de inkoop. Het is dus belangrijk goed voorbereid te gaan inkopen. Aan de hand van dit eenvoudige model stellen wij u in staat om een inkoopplan te maken. Mode is emotie en dat moet vooral ook zo blijven. Met dit model stellen wij u in staat om u voor te bereiden op de inkoopperiode en de op emotie genomen beslissingen te toetsen. € 175,00 

Aanbieding inkoopplanning

Het volledig zelfstandig opstellen van een inkoopplan is voor veel ondernemers in aanvang lastig. Wij bieden u aan dit samen te doen, zodat u in de toekomst zelfstandig een plan kunt maken. Deze vorm van begeleiding bestaat uit het samen met u opstellen van een inkoopplan, de voorbereiding op de inkoop en de nazorg (budget- bewaking).

Aanbieding:

Model inkoopplan. Invoeren informatie uit uw automatiseringssysteem op hoofdartikelgroep en merk. Bespreken historie en opstellen plan (op leveranciersniveau) bij u in de winkel. (ongeveer een halve dag). Budgetbewaking. Screening door ons van uw toekomstige inkoopplannen. Exclusief BTW. € 850,00* * voor filiaalbedrijven geldt een afwijkende aanbieding. Informeer naar de aanbieding die wij u kunnen doen.

Rekenmodellen:

Zijn allemaal voorzien van een korte toelichting. Excel op een PC of Laptop is een eis. Kennis van Excel is een pré, maar niet vereist. Worden regelmatig ge-update. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Zijn beveiligd tegen kopiëren.
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl
Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info